ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tính m dư sau phản ứng khi cho 13,7g Ba phản ứng với 4,48 lít O2?

b1 cho 13,7g Ba phản ứng với 4,48l O2(đktc) tính khối lượng chất dư sau phản ứng

b2 cho 6,75g Al phản ứng với 98g dd H2SO4 30% tính khối lượng chất dư sau phản ứng

b3 cho 5,6g Fe phản ứng với 100ml đ HCl 3M tính khối lượng chất dư sau phản ứng

b4 cho 200g dd H2SO4 9,8% phản ứng với 200g dd KOH 5, 6% tính C% các chất thu được sau phản ứng

b5 cho 150ml dd HNO3 2M tác dụng với dd NaOH 2M tính CM của dung dịch thu được sau phản ứng

b6 đem nung 56,1g hỗn hợp KMnO4 và KCl)3 ở nhiệt độ cao sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn và 8,96l O2 (đktc) tính thành phần % về khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu

b7 đem õi hóa hoàn toàn 7,8g hỗn hợp gồm Mg và Al cần đủ 4,48l khí O2 (đktc) tính thành phần % về khối lượng mỗi chất ở hỗn hợp ban đầu

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 3. Đổi: 100(ml)= 0,1(l)

  n\(_{Fe}\)=\(\dfrac{5,6}{56}\)= 0,1(mol)

  n\(_{HCl}\)= 3.0,1= 0,3(mol)

  Fe+ 2HCl\(\rightarrow\)\(FeCl_2\)+ H\(_2\)

  Đb: 1 2

  Pt: 0,1 0,3 (mol)

  S\(^2\): \(\dfrac{n_{Đb}}{n_{Pt}}\)= \(\dfrac{0,1}{1}< \dfrac{0,3}{2}\). Vậy số mol của HCl dư bài toán tính theo số mol của Fe

  m\(_{HCl}\)=0,3. 36,5= 10,95(g)

  Fe+ 2HCl\(\rightarrow\)\(FeCl_2\)+ H\(_2\)

  0,1\(\rightarrow\)0,2 (mol)

  m\(_{HCl}\)= 0,2. 36,5= 7,3(g)

  m\(_{HCl}\)(dư)= 10,95- 7,3= 3,65(g)

    bởi Thảo My 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1