Tính VH2 cần dùng để khử hoàn toàn 50g hỗn hợp CuO và FeO?

bởi Tay Thu 08/05/2019

Dùng khí hidro khử hoàn toàn 50g hỗn hợp gồm CuO và FeO. Tính thể tích khí hidro cần dùng ở đktc biết rằng CuO chiếm 20phần trăm về khối lượng trong hỗn hợp ban đầu

Câu trả lời (1)

 • mCuO = \(50\times\dfrac{20}{100}=10\left(g\right)\) => nCuO = \(\dfrac{10}{80}=0,125\) mol

  mFeO = 50 - 10 = 40 (g) => nFeO = \(\dfrac{40}{72}=0,6\) mol

  Pt: CuO + H2 --to--> Cu + H2O

  0,125 ---> 0,125..........................(mol)

  .....FeO + ...H2 --to--> Fe + H2O

  0,6 mol-> 0,6 mol

  VH2 = (0,125 + 0,6) . 22,4 = 16,24 (lít)

  bởi ngô minh hoàng 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan