Tính m mỗi kim loại biết cho 5,1g Al, Mg vào H2SO4 thu được 5,6 lít H2?

bởi Mai Bảo Khánh 30/04/2019

Cho 5,1 g hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch H2SO4 thu được 5,6l H2 . Tính m mỗi kim loại ban đầu

Câu trả lời (1)

 • PTHH :

  2Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2

  x..................................................1,5x (mol)

  Mg + H2SO4 -> MgSO4 + H2

  y.........................................y (mol)

  Gọi số mol Al , Mg trong 5,1 g hỗn hợp ban đầu lần lượt là x,y (mol)

  Theo bài ra ta có : 27x+24y=5,1(g) (*)

  \(\Sigma n_{H2}=1,5x+y=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\left(mol\right)\) (**)

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình toán học :

  \(\left\{{}\begin{matrix}27x+24y=5,1\\1,5x+y=0,25\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\left(mol\right)\\y=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}m_{Al}=0,1.27=2,7\left(g\right)\\m_{Mg}=0,1.24=2,4\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

  bởi Hoàng Thị Thúy 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Quế Anh

  Bài 1 : cho a gam kim loại kẽm vào 400ml dung dịch HCl . Sau khi phản ứng kết thúc thu đc 2,24 lít khí hiđro(đktc)

  a)Viết PTHH

  b)Tính a

  c)Tính nồng độ mol/lít của dd HCl đã tham gia phản ứng

  Bài 2 : cho 13g Zn tác dụng với dd có chứa 18,25g HCl

  a)Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam ?

  b)Tính khối lượng ZnCl2 tạo thành sau phản ứng

  c)Tính thể tích khí H2 thu đc ở đktc

 • can tu

  Dùng H2 để khử a gam CuO thu được b gam Cu.Cho lượng Cu này tác dụng với Cl2 thu đươch 33,75 CuCl2 . Tính a và b

 • Naru to

  Cho 9g Magie tác dụng với 18g oxi ta thu được bao nhiêu gam MagieOxit ?

  (Đáp án:15g) tìm cách giải giúp mình với

 • Phong Vu

  B1:Hỗn hợp 2,8g C và S phản ứng với khí oxi.Thể tích O2(đktc)cần dùng là 3,36 lít.

  a)Viết PT phản ứng

  b)Tính khối lượng mỗi chất trog hỗn hợp

  B2:Cho hỗn hợp 48,8g Fe và Fe2O3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit H2SO4.Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí H2(đktc).Tính thành phần % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu.Biết có các phản ứng hóa học sau:

  VD:Fe+H2SO4--->FeSO4+H2

  Fe2O3+H2SO4--->Fe2(SO4)3+H2O

 • ngọc trang

  Cho H2 khử 16g hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO trong đó mCuO chiếm 25%

  a)Tính mFe và mCu sau pứ

  b)Tính VH2 đã tham gia pứ

 • An Nhiên

  hoàn thành các phương trình hóa học sau và cho biết tỉ lệ số nguyên tử phân tử các chất trong phương trình

  \(K+O_2\rightarrow K_2O\) \(Na+H_2O\rightarrow NaOH+H_2\)

  \(Al+HCl\rightarrow AlCl+H_2\) \(KMnO_4\rightarrow K_2MnO_4+MnO_2+O_2\)

  \(FeS_2+O_2\rightarrow Fe_2O_3+SO_2\) \(P_2O_5+H_2O\rightarrow H_3PO_4\)

 • Nguyễn Trà Long

  Canxi Cacbonat (CaCO3) là thành phần chính của đá vôi. Khi đun nóng xảy ra PƯHH sau:

  Canxicacbonat => canxioxit + cacbonđioxit

  Biết rằng khi đun nóng 300kg đá vôi tạo ra 150kg canxi oxit CaO<vôi sống> 120kg khí cacbonddioxixt CO2

  a) Viết công thức về khối lượng của các chất trong phản ứng

  b) Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng của canxi cacbonat chứa trong đá vôi.

 • Ha Ku

  Hòa tan hết 33,4 gam hỗn hợp gồm MgCO3 và CaCO3 bằng dung dịch HCl, sau phản ứng ta có 7,84 lít CO2 (đktc) thoát ra. tính khối lượng của mỗi múi trong hỗn hợp ban đầu

 • Anh Nguyễn

  Giúp mình câu này với !!
  Cho 7,2g magie tác dụng với dd axit clohidric 7,3% thu được V (lít) khí và dd X. Sau đó cho tiếp kim loại kẽm vào dd X, phản ứng kết thúc thì thấy có 0,448 lít khí (đktc) thoát ra và thu được dd Y .
  a. Tính khối lượng kẽm cần dùng
  b. Tính V (đktc)
  c. Tính khối lượng dd axit
  d. Tính khối lượng dd Y

 • hành thư

  1Nhiệt phân 24,5 g KCLO3, khí sinh ra cho tác dụng với 32g Cu đun nóng. Tính khối lượng CuO tạo thành.

  2 Đốt cháy 9.3g P trong 26,88l ko khí đktc. Tính khối lượng P2O5 tạo thành biết oxi chiếm 1/5 thể tích ko khí. Nếu thay P trong thí nghiệm trên bằng 22.4g bột sắt thì lượng sắt có cháy hết ko. Tính khối lượng oxit sắt thu đk sau khi phản ứng.