Tính mMgCl2 sinh ra khi cho Mg tác dụng với 0,3mol HCl?

bởi Lê Tấn Vũ 26/04/2019

Cho nguyên tử Mg vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl cho đến khi phản ứng kết thúc

a) Tính số phân tử sinh ra

b) Tính khối lượng MgCl2 sinh ra.

Câu trả lời (1)

 • a) Pt: Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2

  .................0,3 mol->0,15 mol-> 0,15 mol

  Số phân tử MgCl2 = 0,15 . 6 . 1023 = 0,9 . 1023

  Số phân tử H2 = 0,15 . 6 . 1023 = 0,9 . 1023

  b) mMgCl2 = 0,15 . 95 = 14,25 (g)

  bởi Trần Ái Như 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan