Tính VO2 cần dùng để đốt cháy 2,4g Cacbon?

bởi Thanh Nguyên 26/04/2019

Câu 1:Đốt cháy hoàn toàn 2,4(g) cacbon trong khí oxi thu được khí cacbonic,sau đó dẫn toàn bộ khí trên vào bình chứa (CaOH2)thấy xuất hiện kết tủa trắng.

a,Tính thể tích khí oxi cần dùng (ĐKLC)

b,Tính khối lượng muối kết tủa tạo thành

c,Tính khối lượng canxi oxit trong bình cần dùng.

Câu 2:Cho 16,8(g)Fe tác dụng vừa đủ HCL.Sau đó dẫn toàn bộ khí sinh ra đi qua bột đẩy (CuO) nước nóng.

a,Tính thể tích H sinh ra(ĐKTC)

b,Tính khối lượng kim loại đồng thu lại được sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • Câu 1:Đốt cháy hoàn toàn 2,4(g) cacbon trong khí oxi thu được khí cacbonic,sau đó dẫn toàn bộ khí trên vào bình chứa (CaOH2)thấy xuất hiện kết tủa trắng.

  a,Tính thể tích khí oxi cần dùng (ĐKTC)

  b,Tính khối lượng muối kết tủa tạo thành

  c,Tính khối lượng canxi hidroxit trong bình cần dùng.

  1.

  C + O2 -> CO2 (1)

  CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O (2)

  nC=2,412=0,2(mol)

  Theo PTHH 1 ta có:

  nC=nO2=nCO2=0,2(mol)

  VO2=22,4.0,2=4,48(lít)

  b;

  Theo PTHH 2 ta có:

  nCO2=nCa(OH)2=nCaCO3=0,2(mol)

  mCaCO3=100.0,2=20(g)

  mCa(OH)2=74.0,2=14,8(g)

  bởi Thảo Trương 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan