Viết PTHH khi cho natri vào nước?

bởi con cai 08/05/2019

8) Cho 9.2 gam natri vào nước (dư)
A, Viết PTPƯ xảy ra
B, Tính thể tích khí thoát ra (đktc)
C,Tính khối lượng của hợp chất bazơ tạo thành

Câu trả lời (1)

 • a) pthh :

  2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2

  b) theo đề ta có : mNa = 9,2 g

  => nNa = 0,4 mol

  pthh :

  2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2

  2mol...2mol..........2mol.........1mol

  0,4mol..0,4mol.....0,4mol........0,2mol

  theo pt: nH2 = 0,2mol

  => VH2 = 0,2.22,4 = 4,48 lít

  c)theo pt : nNaOH = 0,4mol

  => mNaOH = 0,4 . 40=16g

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan