AMBIENT

Tính mAlCl3 thu được kkhi cho 5,4g Al tác dụng với HCl?

bởi thuy linh 30/04/2019

Hòa tan 5,4 gam nhôm trong dung dịch axitclohidirc theo PTHH : 2Al+ 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2

a) Tính khối lượng của AlCl3 thu được

b) Tính thể tích khí H2 thu đc (đktc)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a/ Số mol Al:

  \(n_{Al}=\dfrac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)\)

  2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

  2mol 2mol

  0,2mol ?

  Số mol AlCl3:

  \(n_{AlCl_3}=\dfrac{0,2.1}{1}=0,2\left(mol\right)\)

  Khối lượng AlCl3 thu được là:

  \(m_{AlCl_3}=n.M=0,2.133,5=26,7\left(g\right)\)

  b/ 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

  2mol 3mol

  0,2mol ?

  Số mol H2:

  \(n_{H_2}=\dfrac{0,2.3}{2}=0,3\left(mol\right)\)

  Thể tích H2 (đktc):

  \(V_{H_2\left(đktc\right)}=n.22,4=0,3.22,4=6,72\left(l\right)\)

  bởi phạm thị thu nhất 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>