AMBIENT

Tính % mỗi chất biết cho 64g Fe và Al2O3 vào H2SO4 thu được 15,68 lít H2?

bởi Nguyễn Hồng Tiến 08/05/2019

Cho 64g hỗn hợp Sắt và Al2O3 tác dụng với H2SO4 thu 15,68l H2 .Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2 (1)

  Al2O3 + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2O (2)

  nH2=0,7(mol)

  Theo PTHH 1 ta có:

  nH2=nFe=0,7(mol)

  mFe=56.0,7=39,2(g)

  %mFe=\(\dfrac{39,2}{64}.100\%=61,25\%\)

  %mAl2O3=100-61,25=38,75%

  bởi Trần Thảo 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>