Chứng minh 37,2g Zn và Fe tác dụng với 1 mol H2SO4?

bởi Nguyễn Lê Thảo Trang 08/05/2019

Hòa tan hỗn hợp gồm 37,2g Zn và Fe trong 1 mol dung dịch H2SO4.

a) CMR hỗn hợp tan hết

b) Nếu hòa tan hỗn hợp trên với lượng gấp đôi và cùng lượng axit trên thì có tan hết không?

Câu trả lời (1)

 • a/
  n H2S04 = 1
  n Zn = a
  n Fe = b
  => 65a + 56b = 37,2 (*)

  Giả sử hỗn hợp chỉ chứa toàn Zn thì ta có:
  65a + 56b = 37,2
  => 65(a + b) > 37,2
  <=> a + b > 0,57 (1)

  Giả sử hỗn hợp toàn Fe thì ta cũng có:
  56(a + b) < 37,2
  <=> a + b < 0,66 (2)

  Zn + H2S04 --> ZnS04 + H2
  a........a
  Fe + H2S04 --> FeS04 + H2
  b.........b

  Tổng n H2S04 = a + b = 1 mol
  Mà theo 1 và 2 thấy
  0,57 < a + b < 0,66
  => chứng tỏ rằng hỗn hợp này tan hết, axit dư

  b/
  nếu dùng 1 lượng Zn và Fe gấp đôi trường hợp trước
  => 0,57*2 < a + b < 0,66*2
  <=> 1,14 < a + b < 1,32
  lượng H2SO4 vẫn như cũ vẫn là 1 mol
  => hỗn hợp ko tan hết

  bởi Nguyễn Nhân 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan