Viết PTHH khi cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4?

bởi Dương Minh Tuấn 30/04/2019

Cho 11,2g Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol axit sunfuric

a, Viết phương trình phản ứng

b, Tính thể tích H2 ở ĐKTC

Câu trả lời (1)

 • a, PTHH : \(2Fe+3H_2SO_4\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

  b, \(n_{Fe}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{11,2}{56}=0,2\left(mol\right)\)

  PTHH ........\(2Fe+3H_2SO_4\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

  Theo PT: ..2 mol....3 mol Theo bài:.0,2 mol...0,3 mol Tỉ lệ : .... \(\dfrac{0,2}{2}=\dfrac{0,3}{3}\) → Hai chất p/ứ hết , ko có chất dư Theo PTHH : \(n_{H_2}=n_{H_2SO_4}=0,3\left(mol\right)\) \(\Rightarrow V_{H_2}=n.22,4=0,3.22,4=6,72\left(l\right)\)
  bởi Nguyen Binh 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan