RANDOM

Tính thể tích O2 phản ứng biết nung 22,4g Fe thu được 35,2g hỗn hợp rắn?

bởi thu hằng 08/05/2019

Bài 1 : Nung 22,4(g) Fe trong khí Oxi thu được 35,2 (g) hỗn hợp rắn . Tính V Oxi đã tham gia phản ứng (đktc).

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • PTHH: \(2Fe+\dfrac{3}{2}O_2\underrightarrow{t^o}Fe_2O_3\)

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

  \(m_{O_2}=35,2-22,4=12,8\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow n_{O_2}=\dfrac{12,8}{32}=0,4\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow V_{O_2}=0,4.22,4=8,96\left(l\right)\)

  bởi Nguyễn Dương 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA