ADMICRO

Phạm Hoàng Thị Trà Giang's Profile

Phạm Hoàng Thị Trà Giang

Phạm Hoàng Thị Trà Giang

01/01/1970

Số câu hỏi 1073
Số câu trả lời 177
Điểm 408
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (122)

  • Phạm Hoàng Thị Trà Giang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Phạm Hoàng Thị Trà Giang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Phạm Hoàng Thị Trà Giang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Phạm Hoàng Thị Trà Giang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Phạm Hoàng Thị Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Phạm Hoàng Thị Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Phạm Hoàng Thị Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Phạm Hoàng Thị Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Phạm Hoàng Thị Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Phạm Hoàng Thị Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm