YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 75 SGK Hóa học 8

Giải bài 1 tr 75 sách GK Hóa lớp 8

Sắt tác dụng với axit clohiđric:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Nếu có 2,8 g sắt tham gia phản ứng, em hãy tìm:

a) Thể tích khí hiđro thu được ở đktc.

b) Khối lượng axit clohiđric cần dùng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Số mol sắt tham gia phản ứng: 

\({n_{Fe}} = \frac{m}{M} = \frac{{2,8}}{{56}} = 0,05(mol)\)

Câu a:

Phương trình hóa học:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.

Theo phương trình hóa học, ta có: nH2 = nFe = 0,05 mol 

Thể tích khí thu được ở đktc là: VH2 = 22,4 . n = 22,4.0,05 = 1,12 lít

Câu b:

Theo phương trình hóa học, ta có: 

nHCl = 2nFe = 2.0,05 = 0,1 mol

Khối lượng HCl cần dùng là: mHCl = M.n = 0,1.36,5 = 3,65 g

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 75 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON