MOBILEAPP

Aser Aser's Profile

Aser Aser

Aser Aser

01/01/1970

Số câu hỏi 1098
Số câu trả lời 176
Điểm 384
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (95)

  • Aser Aser: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 ngày
  • Aser Aser: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Aser Aser: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Aser Aser: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Aser Aser: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Aser Aser: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Aser Aser: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Aser Aser: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Aser Aser: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Aser Aser: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm