AMBIENT

Viết PTHH khi nung canxi cacbonat?

bởi Nguyễn Trà Long 30/04/2019

Canxi Cacbonat (CaCO3) là thành phần chính của đá vôi. Khi đun nóng xảy ra PƯHH sau:

Canxicacbonat => canxioxit + cacbonđioxit

Biết rằng khi đun nóng 300kg đá vôi tạo ra 150kg canxi oxit CaO<vôi sống> 120kg khí cacbonddioxixt CO2

a) Viết công thức về khối lượng của các chất trong phản ứng

b) Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng của canxi cacbonat chứa trong đá vôi.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • CaCO3 -> CaO + CO2

    mCaCO3=mCaO+mCO2=150+120=270(kg)

    %mCaCO3 trong đá vôi=\(\dfrac{270}{300}.100\%=90\%\)

    bởi Phương Trần 30/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>