Viết PTHH khi cho Zn tác dụng với dung dịch HCl?

bởi Quế Anh 30/04/2019

Bài 1 : cho a gam kim loại kẽm vào 400ml dung dịch HCl . Sau khi phản ứng kết thúc thu đc 2,24 lít khí hiđro(đktc)

a)Viết PTHH

b)Tính a

c)Tính nồng độ mol/lít của dd HCl đã tham gia phản ứng

Bài 2 : cho 13g Zn tác dụng với dd có chứa 18,25g HCl

a)Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam ?

b)Tính khối lượng ZnCl2 tạo thành sau phản ứng

c)Tính thể tích khí H2 thu đc ở đktc

Câu trả lời (1)

 • Bài 2:

  nZn=13/65=0,2(mol)

  nHCl=18,25/36,5=0,5(mol)

  Zn+2HCl--->ZnCl2+H2

  1___2

  0,2___0,5

  Ta có: 0,2/1<0,5/2

  =>HCl dư

  mHCl dư=0,1.36,5=3,65(g)

  Theo pt: nZnCl2=nZn=0,2(mol)

  =>mZnCl2=0,2.136=27,2(g)

  Theo pt: nH2=nZn=0,2(mol)

  =>VH2=0,2.22,4=4,48(l)

  bởi Nguyễn Hồng Nhung 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan