Viết PTHH khi cho hỗn hợp Al, Fe tác dụng với O2 ở nhiệt độ cao?

bởi Hy Vũ 26/04/2019

Đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp gồm Al và Fe, thu được 21,8 gam hỗn hợp 2 oxit Al2O3 và Fe3O4

a) Viết các phản ứng xảy ra

b) Tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hoàn tooanf hỗn hợp 2 kim loại trên ? ( các thể tích đo ở đktc)

Câu trả lời (1)

 • pt:

  4Al+3O2--->2Al2O3

  a____3/4a____1/2a

  3Fe+2O2--->Fe3O4

  b___2/3b_____1/3b

  Hệ pt:

  \(\left\{{}\begin{matrix}27a+56b=13,8\\51a+\dfrac{232}{3}b=21,8\end{matrix}\right.\)

  =>\(\left\{{}\begin{matrix}a=0,2\\b=0,15\end{matrix}\right.\)

  \(\Sigma\)nO2=3/4a+2/3b=3/4.0,2+0,15.2/3=0,25(mol)

  =>VO2=0,25.22,4=5,6(l)

  bởi Nguyễn Khôi 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan