Viết PTHH khi cho nhôm tác dụng với dung dịch HCl?

bởi Lê Viết Khánh 26/04/2019

Cho 0,54 gam nhôm tác dụng với HCl:

a, Viết PTHH

b,tính k/g muối sinh ra

c,Tính thể tích H thu được ở đktc

Câu trả lời (1)

 • a, PTHH : \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

  b, \(n_{Al}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{0,54}{27}=0,02\left(mol\right)\)

  Theo PTHH :

  \(n_{Al_2O_3}=n_{Al}=0,02\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{Al_2O_3}=n.M=0,02.102=2,04\left(g\right)\)

  Vậy khối lượng muối tạo thành là 2,04 g

  c, Theo PTHH :

  \(n_{H_2}=\dfrac{3}{2}.n_{Al}=\dfrac{3}{2}.0,02=0,03\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow V_{H_2}=n.22,4=0,03.22,4=0,672\left(l\right)\)

  bởi Đức Nguyễn 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan