ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Viết PTHH khi cho nhôm tác dụng với dung dịch HCl?

Cho 0,54 gam nhôm tác dụng với HCl:

a, Viết PTHH

b,tính k/g muối sinh ra

c,Tính thể tích H thu được ở đktc

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a, PTHH : \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

  b, \(n_{Al}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{0,54}{27}=0,02\left(mol\right)\)

  Theo PTHH :

  \(n_{Al_2O_3}=n_{Al}=0,02\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{Al_2O_3}=n.M=0,02.102=2,04\left(g\right)\)

  Vậy khối lượng muối tạo thành là 2,04 g

  c, Theo PTHH :

  \(n_{H_2}=\dfrac{3}{2}.n_{Al}=\dfrac{3}{2}.0,02=0,03\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow V_{H_2}=n.22,4=0,03.22,4=0,672\left(l\right)\)

    bởi Đức Nguyễn 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1