AMBIENT

Xác định chất dư khi cho 14g Fe tác dụng với 8,96 lít O2?

bởi Nguyễn Trà Giang 08/05/2019

Đốt cháy 14 g Sắt trpng 8,96 l O2 ( đktc ), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì dừng lại

a, Sau phản ứng chất nào còn dư và tính khối lượng dư là bao nhiêu ?

b, Tính khối lượng oxit sắt từ thu được

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • PTHH: 3Fe + 2O2 ➞ Fe3O4

  a) nFe= \(\dfrac{14}{56}=0,25\) (mol)

  \(n_{O_2}=\dfrac{8,96}{22,4}=0,4\) (mol)

  Lập tỉ số: \(\dfrac{0,25}{3}=0,083\) < \(\dfrac{0,4}{2}=0,2\)

  ⇒ Fe hết, O2

  Theo PT: \(n_{O_2}pư=\dfrac{2}{3}n_{Fe}=0,167\) (mol)

  \(n_{O_2}\)dư = 0,4 - 0,167 = 0,233 (mol)

  \(m_{O_2}\)dư = 0,233 . 32 = 7,456 (g)

  b) Theo PT: \(n_{Fe_3O_4}=\dfrac{1}{3}n_{Fe}=0,083\) (mol)

  \(m_{Fe_3O_4}\)= 0,083 . 232 = 19,256 (g)

  bởi Dương Quang Huy 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>