AMBIENT

Viết PTHH khi cho Ca(OH)2 tác dụng với Na2CO3?

bởi Nguyễn Thị Thanh 08/05/2019

Cho 7,4 gam canxi hiđroxit Ca(OH)2 tác dụng với 10,6g natri cacbonat Na2CO3 thu được 10 gam kết tủa canxi cacbonat CaCO3 và x gam natri hiđroxit NaOH

A. Viết phương trình hóa học của phản ứng và cho biết tỉ lệ số nguyên tử phân tử của các chất trong phản ứng

B. Tính khối lượng X tạo thành

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Ca(OH)2 + Na2CO3 -> CaCO3 + 2NaOH

  Tỉ lệ:

  Số phân tử Ca(OH)2:Số phân tử Na2CO3:Số phân tử CaCO3 : Số phân tử NaOH=1:1:1:2

  Áp dụng ĐLBTKL ta có:

  mCa(OH)2 + mNa2CO3=mCaCO3 + mNaOH

  =>mNaOH=7,4+10,6-10=8(g)

  bởi Tiẻu Thanh Mai 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>