Tính mFe(OH)2 thu được khi cho FeCl2 tác dụng với 112g KOH 20%?

bởi thu hảo 26/04/2019

cho dd FeCl2 tác dụng với 112g dd KOH 20% thu được kết tủa A và dd B.nung kết tủa A đến khối lượng 0 đổi thu được chất rắn C

Câu trả lời (1)

 • FeCl2+2KOH➡ Fe(OH)2+2KCl

  mKOH=112✖ 20%=22,4g

  ➡ nKCl=0,4mol

  ➡ nFe(OH)2=0,2mol

  mFe(OH)2=0,2✖ 90=18g

  mKCl=0,2✖ 74,5=14,9g

  Fe(OH)2➡ FeO+H2O

  nFe(OH)2=0,2mol➡ nFeO=0,2mol

  mFeO=0,2✖ 72=14,4g

  bởi Nguyễn Nhàn 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan