Tính V H2 thu được khi cho 19,5g Zn tác dụng với H2SO4?

bởi Co Nan 25/04/2019

Cho 19,5g Zn vào axit H2SO4 loãng,dư thu được ZnSO4 và H2

a,Tính thể tích H2(đktc) thu được

b,Tính khối lượng ZnSO4 sinh ra

c,Nếu thay thế Zn bằng Al thì muốn có thể tích H2(ddktc0 như trên,cần bao nhiêu g Al

Câu trả lời (1)

 • Zn + H2SO4 ➜ ZnSO4 + H2 (1)

  \(n_{Zn}=\dfrac{19,5}{65}=0,3\left(mol\right)\)

  a) Theo PT1: \(n_{H_2}=n_{Zn}=0,3\left(mol\right)\)

  \(V_{H_2}=0,3\times22,4=6,72\left(l\right)\)

  b) Theo PT1: \(n_{ZnSO_4}=n_{Zn}=0,3\left(mol\right)\)

  \(m_{ZnSO_4}=0,3\times161=48,3\left(g\right)\)

  c) 2Al + 3H2SO4 ➜ Al2(SO4)3 + 3H2 (2)

  \(n_{H_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

  Theo PT2: \(n_{Al}=\dfrac{2}{3}n_{H_2}=\dfrac{2}{3}\times0,3=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{Al}=0,2\times27=5,4\left(g\right)\)

  bởi Lê Thanh Nhật 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan