AMBIENT

Tính thể tích O2 cần dùng để đốt cháy 4,6g Na?

bởi May May 08/05/2019

Đốt cháy hoàn toàn 4,6g kim lọa Na cháy trong không khí. Hãy tính:

a) Thể tích O2 (đktc) đã phản ứng.

b) Khối lượng sản phảm tạo thành

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • PTHH:4Na+O2----->2Na2O

  a.\(n_{Na}=\dfrac{m_{Na}}{M_{Na}}=\dfrac{4,6}{23}=0,2\left(mol\right)\)

  Theo PTHH:\(n_{O_2}=\dfrac{1}{4}n_{Na}=\dfrac{1}{4}.0,2=0,05\left(mol\right)\)

  \(V_{O_2}=n_{O_2}.22,4=0,05.22,4=1,12\left(l\right)\)

  b.Theo PTHH:\(n_{Na_2O}=\dfrac{1}{2}n_{Na}=\dfrac{1}{2}.0,2=0,1\left(mol\right)\)

  \(m_{Na_2O}=n_{Na_2O}.M_{Na_2O}=0,1.62=6,2\left(g\right)\)

  Chúc bạn học tốthihi

  bởi Tiẻu Thanh Mai 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>