AMBIENT

Viết PTHH khi cho hỗn hợp C và S tác dụng với khí oxi?

bởi Phong Vu 30/04/2019

B1:Hỗn hợp 2,8g C và S phản ứng với khí oxi.Thể tích O2(đktc)cần dùng là 3,36 lít.

a)Viết PT phản ứng

b)Tính khối lượng mỗi chất trog hỗn hợp

B2:Cho hỗn hợp 48,8g Fe và Fe2O3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit H2SO4.Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí H2(đktc).Tính thành phần % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu.Biết có các phản ứng hóa học sau:

VD:Fe+H2SO4--->FeSO4+H2

Fe2O3+H2SO4--->Fe2(SO4)3+H2O

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 1:

  Gọi x,y lần lượt là số mol của C, S

  nO2 = \(\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\) mol

  Pt: C + O2 --to--> CO2

  .....x.......x

  .....S + O2 --to--> SO2

  ....y.......y

  Ta có hệ pt: \(\left\{{}\begin{matrix}12x+32y=2,8\\x+y=0,15\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,05\end{matrix}\right.\)

  mC = 0,1 . 12 = 1,2 (g)

  mS = 0,05 . 32 = 1,6 (g)

  P/s: bài 2 lập hệ tương tự giải

  bởi Kiiu'ss Phương 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>