Tìm FexOy biết cho 28g CuO và FexOy vào H2 thu được 12,8 chất rắn?

bởi Tran Chau 26/04/2019

Khử hoàn toàn 28g hỗn hợp gồm : CuO và FexOy bằng khí hidro(H2) sau PƯ thu đc hỗn hợp chất rắn. CHo hỗn hợp này tác dụng H2SO4 thu được 3.36 lít khí và 12.8 g chất rắn ko tan

a, TÌm FexOy

b,Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

Câu trả lời (1)

 • CuO+H2\(\overset{t^0}{\rightarrow}\)CuO+H2O

  FexOy+yH2\(\overset{t^0}{\rightarrow}\)xFe+yH2O

  Fe+H2SO4\(\rightarrow\)FeSO4+H2

  \(n_{Fe}=n_{H_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15mol\)\(\rightarrow\)\(m_{Fe}=0,15.56=8,4gam\)

  \(m_{Cu}=12,8gam\rightarrow n_{Cu}=\dfrac{12,8}{64}=0,2mol\)

  \(n_{CuO}=n_{Cu}=0,2mol\rightarrow m_{CuO}=0,2.80=16gam\)

  \(m_{Fe_xO_y}=28-16=12gam\)\(\rightarrow m_{O\left(oxit\right)}=12-8,4=3,6gam\)

  \(n_O=\dfrac{3,6}{16}=0,225mol\)

  \(\dfrac{x}{y}=\dfrac{n_{Fe}}{n_O}=\dfrac{0,15}{0,225}=\dfrac{2}{3}\)

  Fe2O3

  %CuO=\(\dfrac{16.100}{28}\approx57,14\%\)

  %Fe2O3=100%-57,14%=42,86%

  bởi Phượng Nguyễn 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan