AMBIENT

Viết PTHH khi cho P cháy trong oxi dư?

bởi Lê Thánh Tông 26/04/2019

đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho trong oxi dư . cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32% tạo ra muối Na2HPO4 .

a) viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra .

b) tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng .

c) tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng .

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ta có: nP = 6,2/31 = 0,2 mol

  a) PTHH

  4P + 5O2 →(to) 2P2O5 (1)

  Phản ứng 0,2 0,1

  P2O5 + 4NaOH → 2Na2HPO4 + H2O (2)

  Phản ứng 0,1 0,4

  b) Từ (1) và (2) =>nNaOH pư = 0,4 mol

  =>mNaOH = 0,4.40 = 16g

  Khối lưỡng dung dịch NaOH 32,0 % đã dùng là: 16/32% = 50,0 gam.

  c) Từ phương trình (2) => nNa2HPO4 = 0,2 mol

  =>mNa2HPO4 = 0,2. 142 = 28,4g

  Khối lượng dung dịch sau phản ứng:

  MddNa2HPO4 = mP2O5 + mddNaOH = 14,2 gam + 50,0 gam = 64,2 (g)

  C% dd Na2HPO4 = (28,4/64,2) . 100% = 44,23 %

  bởi Biết Là Ai Mà 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA