ON
YOMEDIA

Lê Tường Vy's Profile

Lê Tường Vy

Lê Tường Vy

01/01/1970

Số câu hỏi 1184
Số câu trả lời 373
Điểm 702
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Lê Tường Vy đã trả lời trong câu hỏi: di truyền người Cách đây 3 năm

  Bạn Vũ Thị Kim Lan giải đúng rồi

 • Lê Tường Vy đã trả lời trong câu hỏi: bài tập adn Cách đây 3 năm

  đề thật ngắn gọn, súc tích, quá khó không ai làm được surprise

Điểm thưởng gần đây (361)

 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 giờ
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 giờ
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 giờ
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 giờ
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 giờ
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 giờ
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 giờ
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 giờ
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 giờ
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 8 giờ

 

1=>1