ON
ADMICRO

Lê Tường Vy's Profile

Lê Tường Vy

Lê Tường Vy

01/01/1970

Số câu hỏi 1649
Số câu trả lời 884
Điểm 1203
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Lê Tường Vy đã trả lời trong câu hỏi: di truyền người Cách đây 4 năm

  Bạn Vũ Thị Kim Lan giải đúng rồi

 • Lê Tường Vy đã trả lời trong câu hỏi: bài tập adn Cách đây 4 năm

  đề thật ngắn gọn, súc tích, quá khó không ai làm được surprise

Điểm thưởng gần đây (873)

 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 ngày
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 ngày
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày

 

1=>1