YOMEDIA

Lê Tường Vy's Profile

Lê Tường Vy

Lê Tường Vy

01/01/1970

Số câu hỏi 963
Số câu trả lời 179
Điểm 301
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Lê Tường Vy đã trả lời trong câu hỏi: di truyền người Cách đây 2 năm

  Bạn Vũ Thị Kim Lan giải đúng rồi

 • Lê Tường Vy đã trả lời trong câu hỏi: bài tập adn Cách đây 2 năm

  đề thật ngắn gọn, súc tích, quá khó không ai làm được surprise

Điểm thưởng gần đây (125)

 • Lê Tường Vy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
 • Lê Tường Vy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
 • Lê Tường Vy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
 • Lê Tường Vy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
 • Lê Tường Vy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
 • Lê Tường Vy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
 • Lê Tường Vy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
 • Lê Tường Vy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
 • Lê Tường Vy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
 • Lê Tường Vy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng