Viết PTHH khi đốt cháy K trong oxi không khí?

bởi An Nhiên 30/04/2019

hoàn thành các phương trình hóa học sau và cho biết tỉ lệ số nguyên tử phân tử các chất trong phương trình

\(K+O_2\rightarrow K_2O\) \(Na+H_2O\rightarrow NaOH+H_2\)

\(Al+HCl\rightarrow AlCl+H_2\) \(KMnO_4\rightarrow K_2MnO_4+MnO_2+O_2\)

\(FeS_2+O_2\rightarrow Fe_2O_3+SO_2\) \(P_2O_5+H_2O\rightarrow H_3PO_4\)

Câu trả lời (1)

 • 2K + O2 -> K2O (tỉ lệ 2:1:1)

  2Na + 2H2O -< 2NaOH + H2 (tỉ lệ 2:2:2:1)

  2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2 (tỉ lệ 2:6:2:3)

  2KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2 (tỉ lệ 2:1:1:1)

  4FeS2 + 11O2 -> 2Fe2O3 + 8SO2 (tỉ lệ 4:11:2:8)

  P2O5 + 3H2O -> 2H3PO4 (tỉ lệ 1:3:2)

  bởi QUỳnh Anh 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan