AMBIENT

Tính % mỗi kim loại biết cho 11,55g Mg, Zn vào 2199ml HCl 10% thu được 5,04 lít H2?

bởi Nhat nheo 26/04/2019

hòa tan hoàn toàn 11,55g hỗn hợp gồm Mg và Zn vào 2199 dung dịch HCl 10%. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 5,04 lít hidro (đktc).

a/ Tính % về khối lượng mỗi kim loại trong X

b/ Tính nồng độ % các chất tan trong Y

ADSENSE

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>