Viết PTHH khi cho Zn tác dụng với HCl?

bởi Ha Ku 26/04/2019

đề :cho 65g kim loại Kẽm tác dụng với Axít Clohidric (HCl) thu được 136g muối kẽm Clorua (ZnCl2) và 2g khí hidro(H2) .

a) lập phương trình hóa học của phản ứng .

b)viết công thức về khối lượng của các chất trong phương trình trên.

c) tính khối lượng của Axit Clohidric đã dùng

Câu trả lời (1)

 • \(\text{a) }pthh:Zn+2HCl\xrightarrow[]{t^0}ZnCl_2+H_2\)

  \(\text{b) Ta có công thức về khối lượng: }\\ m_{Zn}+m_{HCl}=m_{ZnCl_2}+m_{H_2}\)

  \(\text{c) }m_{HCl}=\left(m_{H_2}+m_{ZnCl_2}\right)-m_{Zn}\\ =\left(2+136\right)-65\\ =73\left(g\right)\)

  Vậy khối lượng \(HCl\) đã dùng là \(73\left(g\right)\)

  bởi Dung Thứ Kẻ Bất 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan