Tính m mỗi kim loại biết hòa tan 11g Fe và Al bằng HCl thu được 8,96 lít H2?

bởi Bánh Mì 29/04/2019

Hòa tan hoàn toàn 11 gam hỗn hợp gồm Fe và Al bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ thu được 8,96 lít H2(đktc).

a) Tính % khối lượng mỗi kim loại đã dùng.

b)Tính khối lượng axit HCl đã dùng trong thí nghiệm.

Câu trả lời (1)

 • Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2 (1)

  a) 2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2 (2)

  Gọi khối lượng Fe là x(g) (0<x<11) => nFe = x/56 (mol)

  Thì mAl là 11-x(g) => nAl = (11-x)/27 (mol)

  nH2 = 8,96/22,4 = 0,4 (mol)

  Theo PT (1) ta có: nH2 = nFe = x/56 (mol)

  Theo PT (2) ta có: nH2 = 3/2 nAl = 3/2 . (11-x)/27 = (11-x)/18 (mol)

  Theo đề bài, nH2 thu được là 0,4(mol) nên ta có:

  x/56 + (11-x)/18 = 0,4

  <=> 18x +56(11-x) = 403,2

  <=> x = 5,6 (g)

  Do đó: mFe = 5,6(g) => nFe = 5,6/56 = 0,1 (mol)

  mAl = 11-5,6 = 5,4(g) => nAl = 5,4/27 = 0,2 (mol)

  Vậy: %mFe = 5,6/11 .100% ~ 51%

  %mAl = 100%-51% = 49%

  b) Theo PT (1) ta có: nHCl = 2nFe = 2.0,1 = 0,2(mol)

  Theo PT (2) ta có: nHCl = 6/2nAl = 3.0,2=0,6(mol)

  => nHCl đã dùng là: 0,2+0,6=0,8(mol)

  Vậy mHCl đã dùng là: 0,8.36,5=29,2(g).

  bởi Nguyễn nhật Vĩnh 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan