AMBIENT

Tính mHCl cần dùng để thu được 8,96 lít H2 khi phản ứng với Mg?

bởi hành thư 29/04/2019

Mg tác dụng với axit clohidric theo PTHH sau : Mg+ HCl-> MgCl2 +H2

nếu phản ứng thu đc 8,96 lít khí tính

a) khối lượng axit Clohidric cần dùng

b) Khối lượng muối MgCl2 thu được

c) Nếu hiệu xuất sau phản ứng là 80% hãy tính mMg và mHCl cần dùng

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH:

  Mg + 2HCl \(\rightarrow\) MgCl2 + H2

  8,96 lít khí thu được chính là H2.

  Số mol H2 thu được sau phản ứng là:

  8,96 : 22,4 = 0,4 (mol)

  Theo PTHH, số mol HCl cần dùng là: 0,8 mol.

  Khối lượng HCl cần dùng là:

  0,8 (1+35.5) = 29,2 (g)

  b) Theo PTHH, số mol MgCl2 thu được là: 0,4 mol.

  Khối lượng MgCl2 thu được là:

  0,4 (24+35,5.2) = 38 (g)

  c) Nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì số mol H2 thực thu được là: 0,4 . 80% = 0,32 (mol)

  Theo PTHH, số mol Mg thực cần dùng là: 0,32 mol.

  Khi đó, khối lượng Mg cần dùng là:

  0,32 . 24 = 7,68 (g)

  Theo PTHH, số mol HCl thực cần dùng là: 0,64 mol.

  Khối lượng HCl thực cần dùng là:

  0,64 (1+35,5) = 23,36 (g)

  bởi Thảo Nguyên Thao 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>