YOMEDIA
IN_IMAGE

Viết PTHH khi cho Mg tác dụng với H2SO4?

Cho 4,8g Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 thu được dung dịch muối MgSO4 và khí H2

a) Viết PT phản ứng xảy ra?

b) Tính thể tích khí H2 (ở đktc) thu được

c) Tính khối lượng muối tạo thành

d) Dẫn khí H2 thu được ở trên qua CuO đun nóng. Tính khối lượng Cu thu được biết hiệu suất phản ứng này là 80%

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • nMg = \(\dfrac{4,8}{24}=0,2\) mol

  Pt: Mg + H2SO4 --> MgSO4 + H2

  0,2 mol--------------> 0,2 mol-> 0,2 mol

  VH2 thu được = 0,2 . 22,4 = 4,48 (lít)

  mMgSO4 tạo thành = 0,2 . 120 = 24 (g)

  nH2 pứ = 0,2 . 80% = 0,16 mol

  Pt: CuO + H2 --to--> Cu + H2O

  ..............0,16 mol--> 0,16 mol

  mCu thu được = 0,16 . 64 = 10,24 (g)

    bởi chuột hạnh 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON