Tìm m muối biết hòa tan 14,5g Mg, Zn, Fe vào HCl thu được 6,72 lít H2?

bởi na na 08/05/2019

Hòa tan hoàn toàn 14,5g hỗn hợp 3 kim loại Mg, Zn, Fevào dung dịch HCl người ta thu được 6,72 lít H2 . Tìm khối lượng muối thu được.

Câu trả lời (1)

 • nH2 = \(\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\) mol

  Pt: Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2

  .....Zn + 2HCl --> ZnCl2 + H2

  .....Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2

  Theo pt ta có: nHCl = 2nH2 = 2 . 0,3 = 0,6 mol

  mmuối = mkim loại + mCl = 14,5 + (0,6 . 35,5) = 35,8 (g)

  bởi Trần Nguyễn Nhung 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan