ON
ADMICRO

Lê Minh Trí's Profile

Lê Minh Trí

Lê Minh Trí

01/01/1970

Số câu hỏi 1704
Số câu trả lời 824
Điểm 1209
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (814)

  • Lê Minh Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 giờ
  • Lê Minh Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 giờ
  • Lê Minh Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 giờ
  • Lê Minh Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 giờ
  • Lê Minh Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 giờ
  • Lê Minh Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 11 giờ
  • Lê Minh Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 23 giờ
  • Lê Minh Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
  • Lê Minh Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
  • Lê Minh Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày

 

1=>1