YOMEDIA

Lê Minh Trí's Profile

Lê Minh Trí

Lê Minh Trí

15/09/2000

Số câu hỏi 2114
Số câu trả lời 1217
Điểm 1593
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (265)

  • Lê Minh Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Lê Minh Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Lê Minh Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Lê Minh Trí: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Lê Minh Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Lê Minh Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Lê Minh Trí: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Lê Minh Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Lê Minh Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Lê Minh Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF