MOBILEAPP

Lê Minh Trí's Profile

Lê Minh Trí

Lê Minh Trí

01/01/1970

Số câu hỏi 1029
Số câu trả lời 169
Điểm 376
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (121)

  • Lê Minh Trí: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Lê Minh Trí: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Minh Trí: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Minh Trí: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Minh Trí: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Minh Trí: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Minh Trí: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Minh Trí: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Minh Trí: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Lê Minh Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm