YOMEDIA

Địa Lý 12: Một Số Vấn Đề Phát Triển Và Phân Bố Công Nghiệp

Một Số Vấn Đề Phát Triển Và Phân Bố Công Nghiệp bao gồm nội dung về ngành côn nghiệp được HOC247 biên soạn một cách ngắn gọn và súc tích các nội dung trên trong từng bài học và mỗi bài sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm và giải bài tập SGK. Và đặc biệt sau mỗi chương sẽ có các phần ôn tập chương giúp các em củng cố kiến thức.

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF