Vật Lý 12 Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

 • Bài 30: Hiện tượng quang điện và thuyết lượng tử ánh sáng

  Bài 30: Hiện tượng quang điện và thuyết lượng tử ánh sáng
  Hôm nay chúng ta sẽ học về bài đầu tiên của chương 6- Lượng tử Ánh sáng,cùng nghiên cứu về một tính chất khác của ánh sáng, đó là bài Hiện tượng quang điện - Thuyết lượng tử ánh sáng . Tìm hiểu về các thí nghiệm về hiện tượng quang điện, ứng dụng của hiện tượng quang điện ngoài , thuyết lượng tử ánh sáng và lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng.  

  5 trắc nghiệm 14 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 31: Hiện tượng quang điện trong

  Bài 31: Hiện tượng quang điện trong
  Ngày này, hiện tượng quang điện trong hầu như đã hoàn toàn thay thế được hiện tượng quang điện ngoài trong các ứng dụng cuộc sống hàng ngày. Vậy thì Hiện tượng quang điện trong là gì ? Đó chính là nội dung mới của bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các khái niệm mới : Hiện tượng quang điện trong, Quang điện trở và Pin quang điện.

  10 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 32: Hiện tượng quang - phát quang

  Bài 32: Hiện tượng quang - phát quang
  Hiện tượng quang - phát quang là một hiện tượng quan trọng và ta thường xuyên bắt gặp các ứng dụng của nó trong cuộc sống hàng ngày. Vậy thì Hiện tượng quang - phát quang là gì ? Đó chính là nội dung mới của bài học ngày hôm nay, sẽ giúp các em học sinh hiểu và nghiên cứu về nội dung của các hiện tượng quang – phát quang, ánh sáng huỳnh quang, và phân biệt được huỳnh quang và lân quang.

  6 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo

  Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo
  Mẫu nguyên tử Bo là sự phối hợp giữa mẫu nguyên tử Rutherford cùng với 2 tiên đề Bo về các trạng thái dừng, các quỹ đạo dừng và về sự hấp thụ và bức xạ năng lượng của nguyên tử. Thông qua những nội dung được đề cập tới trong bài học, mời các bạn cùng nghiên cứu bài 33- Mẫu nguyên tử Bo.

  5 trắc nghiệm 8 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 34: Sơ lược về laze

  Bài 34: Sơ lược về laze
  Ta thường nghe nói laze dùng để mổ xẻ, khoan kim loại, đọc đĩa CD, truyền tín hiệu, đo đạc... Vậy, laze là gì ? Laze có cấu tạo, hoạt động như thế nào cũng như có những ứng dụng gì? Thông qua những nội dung được đề cập tới trong bài học, mời các bạn cùng nghiên cứu bài 34- Sơ lược về laze. 

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết