ON
ADMICRO

Tiếng Anh Lớp 12 Unit 14: International Organizations - Những tổ chức quốc tế

Những tổ chức quốc tế là nội dung mà các em sẽ được tìm hiểu ở Unit 14 International Organizations của môn Tiếng Anh lớp 12. Bài giảng gồm các phần Reading, Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary cùng hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm, hỏi đáp đi kèm sẽ giúp các em ôn tập, chuẩn bị bài thật tốt cũng như có thể phát triển thêm vốn từ cho mình

 

1=>1