ADMICRO

Bình Nguyen's Profile

Bình Nguyen

Bình Nguyen

01/01/1970

Số câu hỏi 1045
Số câu trả lời 185
Điểm 435
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (129)

  • Bình Nguyen: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Bình Nguyen: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Bình Nguyen: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Bình Nguyen: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Bình Nguyen: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Bình Nguyen: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Bình Nguyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Bình Nguyen: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Bình Nguyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Bình Nguyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm