ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 27 SGK Hình học 10

Giải bài 1 tr 27 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Hãy chỉ ra các vectơ bằng vectơ AB có điểm đầu và điểm cuối là O hoặc các đỉnh của lục giác.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Các vecto bằng với \(\overrightarrow {AB} \) là \(\overrightarrow {FO} ,\overrightarrow {OC} ,\overrightarrow {ED} \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 27 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1