Bài tập 7 trang 28 SGK Hình học 10

Giải bài 7 tr 28 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho sáu điểm M, N, P, Q, R, S bất kỳ. Chứng minh rằng:

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

(Áp dụng qui tắc ba điểm)

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {MP}  + \overrightarrow {NQ}  + \overrightarrow {RS}  = \overrightarrow {MS}  + \overrightarrow {NP}  + \overrightarrow {RQ} \\
\overrightarrow {MP}  + \overrightarrow {NQ}  + \overrightarrow {RS}  = \overrightarrow {MS}  + \overrightarrow {SP}  + \overrightarrow {NP}  + \overrightarrow {PQ}  + \overrightarrow {RQ}  + \overrightarrow {QS} \\
 = \overrightarrow {MS}  + \overrightarrow {NP}  + \overrightarrow {RQ} 
\end{array}\)

( vì \(\overrightarrow {SP}  + \overrightarrow {PQ}  + \overrightarrow {QS}  = \overrightarrow 0 \) )

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 28 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ