YOMEDIA

Bài tập 7 trang 28 SGK Hình học 10

Giải bài 7 tr 28 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho sáu điểm M, N, P, Q, R, S bất kỳ. Chứng minh rằng:

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

(Áp dụng qui tắc ba điểm)

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {MP}  + \overrightarrow {NQ}  + \overrightarrow {RS}  = \overrightarrow {MS}  + \overrightarrow {NP}  + \overrightarrow {RQ} \\
\overrightarrow {MP}  + \overrightarrow {NQ}  + \overrightarrow {RS}  = \overrightarrow {MS}  + \overrightarrow {SP}  + \overrightarrow {NP}  + \overrightarrow {PQ}  + \overrightarrow {RQ}  + \overrightarrow {QS} \\
 = \overrightarrow {MS}  + \overrightarrow {NP}  + \overrightarrow {RQ} 
\end{array}\)

( vì \(\overrightarrow {SP}  + \overrightarrow {PQ}  + \overrightarrow {QS}  = \overrightarrow 0 \) )

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 28 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Trung Phuong

  cho tam giác ABC.Gọi M,N lần lượt là trung điểm AB,AC.a)Gọi P,Q là trung điểm MN và BC .CMR a) A,P,Q thẳng hàng

  b)Gọi E,F thỏa mãn \(\overrightarrow{ME}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{MN}\)

  \(\overrightarrow{BF}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{BC}\)

  cmr A,E,F thẳng hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  cmr : nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì vs mọi điểm M ta có \(\overrightarrow{MA}\) + \(\overrightarrow{MB}\) + \(\overrightarrow{MC}\) = 3\(\overrightarrow{MG}\)

  GIÚP MK VS Ạ !!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA