ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 28 SGK Hình học 10

Giải bài 7 tr 28 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho sáu điểm M, N, P, Q, R, S bất kỳ. Chứng minh rằng: \(\overrightarrow {MP}  + \overrightarrow {NQ}  + \overrightarrow {RS}  = \overrightarrow {MS}  + \overrightarrow {NP}  + \overrightarrow {RQ} \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

(Áp dụng qui tắc ba điểm)

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {MP}  + \overrightarrow {NQ}  + \overrightarrow {RS}  = \overrightarrow {MS}  + \overrightarrow {NP}  + \overrightarrow {RQ} \\
\overrightarrow {MP}  + \overrightarrow {NQ}  + \overrightarrow {RS}  = \overrightarrow {MS}  + \overrightarrow {SP}  + \overrightarrow {NP}  + \overrightarrow {PQ}  + \overrightarrow {RQ}  + \overrightarrow {QS} \\
 = \overrightarrow {MS}  + \overrightarrow {NP}  + \overrightarrow {RQ} 
\end{array}\)

( vì \(\overrightarrow {SP}  + \overrightarrow {PQ}  + \overrightarrow {QS}  = \overrightarrow 0 \) )

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 28 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Cho tam giác ABC và I thỏa mãn \(\overrightarrow{IA}\) = 3. \(\overrightarrow{IB}\) . Đẳng thức nào sau đây đúng ?

  A. \(\overrightarrow{CI}\) = \(\overrightarrow{CA}\) - 3. \(\overrightarrow{CB}\)

  B. \(\overrightarrow{CI}\) = \(\dfrac{1}{2}\) ( 3. \(\overrightarrow{CB}\) - \(\overrightarrow{CA}\) )

  C. \(\overrightarrow{CI}\) = \(\dfrac{1}{2}\) ( \(\overrightarrow{CA}\) - 3. \(\overrightarrow{CB}\) )

  D. \(\overrightarrow{CI}\) = 3. \(\overrightarrow{CB}\) - \(\overrightarrow{CA}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Van Tho

  cho A(1;2) , B(-2;6). Điểm M nằm trên Oy sao cho ba điểm A,B,C thẳng hàng thì tọa độ điểm M là?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thu hằng

  Cho tam giác ABC có: M(-1;4); N(2;0); P(6;1) là trung điểm của AB, BC, CA

  Tìm tọa độ các đỉnh A,B,C của tam giác

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương
  Đề kiểm tra số 3 - Câu 3 (SBT trang 50)

  Cho tam giác ABC cố định

  a) Xác định điểm I sao cho : \(\overrightarrow{IA}+3\overrightarrow{IB}-2\overrightarrow{IC}=\overrightarrow{0}\)

  b) Lấy điểm M di động. Vẽ điểm N sao cho  : \(\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{MC}\)

       Chứng minh rằng MN luôn đi qua một điểm cố định

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1