ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 35 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 6 trang 35 SGK Hình học 12 NC

Trong mặt phẳng tọa độ cho ba điểm A(- 1;3); B(4;2); C(3;5).

a) Chứng minh rằng ba điểm A. B, C không thẳng hàng.

b) Tìm tọa độ điểm D sao cho \(\overrightarrow {AD}  =  - 3\overrightarrow {BC} \).

c) Tìm tọa độ điểm E sao cho 0 là trọng tâm tam giác ABE.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có \(\overrightarrow {AB}  = \left( {5; - 1} \right);\overrightarrow {AC}  = \left( {4;1} \right)\)

Suy ra không tồn tại số k nào để \(\overrightarrow {AB}  = k\overrightarrow {AC} \) hay A, B, C không thẳng hàng.

b) Gọi D có tọa độ là (x;y)

\( \Rightarrow \overrightarrow {AD}  = \left( {x + 1;y - 3} \right)\)

Mà \(\overrightarrow {BC}  = \left( { - 1;3} \right)\)

Do đó \(\overrightarrow {AD}  =  - 3\overrightarrow {BC} \)

 \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x + 1 =  - 3\left( { - 1} \right)\\
y - 3 =  - 3.3
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 2\\
y =  - 6
\end{array} \right.\)

Vậy D(2;- 6)

c) Gọi E(xE;yE)

Vì O là trọng tâm của tam giác ABE nên ta có:

\(\begin{array}{l}
\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{\frac{{{x_A} + {x_B} + {x_E}}}{3} = 0}\\
{\frac{{{y_A} + {y_B} + {y_C}}}{3} = 0}
\end{array}} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{\frac{{ - 1 + 4 + {x_E}}}{3} = 0}\\
{\frac{{3 + 2 + {y_E}}}{3} = 0}
\end{array}} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{{x_E} =  - 3}\\
{{y_E} =  - 5}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

Vậy E(- 3;- 5).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 35 SGK Hình học 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Minh Hải

  Cho hình chữ nhật ABCD tâm O, M là một diểm bất kì

  a/ Tính \(\overrightarrow{MS}\)= \(\overrightarrow{MA}\)+\(\overrightarrow{MB}\)+\(\overrightarrow{MC}\)+\(\overrightarrow{MD}\) theo \(\overrightarrow{MO}\)

  Từ đó suy ra đường thẳng MS quay quanh một điểm cố định

  b/ Tìm tập hợp điểm M thỏa |\(\overrightarrow{MA}\)+\(\overrightarrow{MB}\)+\(\overrightarrow{MC}\)+\(\overrightarrow{MD}\)| = a (a>0)

  c/ Tìm tập hợp điểm N thỏa |\(\overrightarrow{NA}\)+\(\overrightarrow{NB}\)|=|\(\overrightarrow{NC}\)+\(\overrightarrow{ND}\)|

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Trần Thị Trang

  giúp em bài này với ạ

  Trong mặt phẳng Oxy,cho hình bình hành ABCD có A(2;-3), B(4;5) và G (0; -13/3) là trọng tâm của ∆ADC. Tìm tọa độ điểm D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1