ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12 trang 28 SGK Hình học 10

Giải bài 12 tr 28 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho \(\overrightarrow u  = \frac{1}{2}\overrightarrow i  - 5\overrightarrow j ;\overrightarrow v  = m\overrightarrow i  - 4\overrightarrow j \)

Tìm m để cùng phương \(\overrightarrow u ,\overrightarrow v \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

 
 

Ta có \(\overrightarrow u  = \frac{1}{2}\overrightarrow i  - 5\overrightarrow j  \Rightarrow \overrightarrow u  = \left( {\frac{1}{2}; - 5} \right);\overrightarrow v  = m\overrightarrow i  - 4\overrightarrow j  \Rightarrow \overrightarrow v  = \left( {m; - 4} \right)\)

\(\overrightarrow u ,\overrightarrow v \) cùng phương \( \Leftrightarrow \overrightarrow u  = k\overrightarrow v  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\frac{1}{2} = km\\
 - 5 =  - 4k
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m = \frac{2}{5}\\
k = \frac{5}{4}
\end{array} \right. \Rightarrow m = \frac{2}{5}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 28 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1