ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 23 trang 38 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 23 trang 38 SGK Hình học 10 NC

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho bốn điểm A(3;1), B(2;2), C(1;6), D(1;−6). Hỏi điểm G(2;−1) là trọng tâm của tam giác nào sau đây ?

(A) Tam giác ABC

(B) Tam giác ABD

(C) Tam giác ACD

(D) Tam giác BCD

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có  

\(\left\{ \begin{array}{l}
2 = \frac{1}{3}(3 + 2 + 1)\\
 - 1 = \frac{1}{3}(1 + 2 - 6)
\end{array} \right.\)

Chọn (B).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 38 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Trong hệ tọa độ (Oxy) cho A(1;2); B(3;-4) và d1:4x+5y-17=0; d2:x+2y-18=0. Lấy C ∈ d1;D ∈ d2 sao cho ABCD là hình bình hành. Tính độ dài đường chéo AC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Tiểu Ly

  Chứng minh rằng nếu AE = CF thì AC = EF

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1