ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 27 SGK Hình học 10

Giải bài 2 tr 27 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho hai vectơ a và b đều khác vectơ 0. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a, Hai vecto cùng hướng thì cùng phương.

b, Hai vecto \(\overrightarrow b \) và k\(\overrightarrow b \) cùng phương.

c, Hai vecto \(\overrightarrow a \) và (-2)\(\overrightarrow a \) cùng hướng.

d) Hai vector ngược hướng với vector thứ ba khác vectơ \(\overrightarrow 0 \) thì cùng phương.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai

d) Đúng

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 27 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1