Bài tập 2 trang 27 SGK Hình học 10

Giải bài 2 tr 27 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho hai vectơ a và b đều khác vectơ 0. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a, Hai vecto cùng hướng thì cùng phương.

b, Hai vecto b và kb cùng phương.

c, Hai vecto a và (-2)a cùng hướng.

d) Hai vector ngược hướng với vector thứ ba khác vectơ 0 thì cùng phương.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai

d) Đúng

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 27 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ