ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.99 trang 50 SBT Hình học 10

Giải bài 1.99 tr 50 SBT Hình học 10

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác đều OAB có AB = 2, AB song song với Ox. Điểm A có hoành độ và tung độ dương. Ta có:

A. \(\overrightarrow {AB}  = \left( {2;0} \right)\)

B. \(\overrightarrow {AB}  = \left( {-2;0} \right)\)

C. \(\left| {\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB} } \right| = \sqrt 3 \)

D. \(\overrightarrow {OB}  = \left( { - 1;\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)\)

Hãy chọn khẳng định đúng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì A, B có cùng tọa độ và hoành độ lần lượt là 1 và -1.

Đáp án: B

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.99 trang 50 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1