ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 27 SGK Hình học 10

Giải bài 6 tr 27 sách GK Toán Hình lớp 10

 Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Tính

a) \(\left| {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} } \right|\)

b) \(\left| {\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AC} } \right|\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

a) Từ A vẽ đường cao AH, ta có: \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  = 2\overrightarrow {AH}  \Rightarrow \left| {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} } \right| = 2\left| {\overrightarrow {AH} } \right|\)

\(\overrightarrow {AH}  = \frac{{a\sqrt 3 }}{2}\) nên \(\left| {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} } \right| = 2\frac{{a\sqrt 3 }}{2} = a\sqrt 3 \)

b) Ta có \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {CB} \)

Vậy \(\left| {\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AC} } \right| = \left| {\overrightarrow {CB} } \right| = a\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 27 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hai trieu

  Cho tam giác ABC có G là trọng tâm và 2 điểm M,N sao cho : \(\overrightarrow{MN}=4\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\)

  Chứng minh: MN luôn đi qua điểm cố định

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Trần Thị Trang

  Phát biểu nào là sai ?

  A. Nếu \(\overrightarrow{AB}\) = \(\overrightarrow{AC}\) thì \(\left|\overrightarrow{AB}\right|\) = \(\left|\overrightarrow{AC}\right|\)

  B. \(\overrightarrow{AB}\) = \(\overrightarrow{CD}\) thì A,B,C,D thẳng hàng

  C. Nếu 3. \(\overrightarrow{AB}\) + 7 . \(\overrightarrow{AC}\) = \(\overrightarrow{0}\) thì A,B,C thẳng hàng

  D. \(\overrightarrow{AB}\) - \(\overrightarrow{CD}\) = \(\overrightarrow{DC}\) - \(\overrightarrow{BA}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Cho tam giác vuông cân ABC với \(\widehat{A}=90^o\). Tính độ dài của vecto \(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}\), biết AB = 5 cm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Ai có giải giúp mình câu này không:

  Cho 6 điểm A, B, C, D, E, F. CMR:

  \(a.\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{FA}-\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{ED}+\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{FE}=\overrightarrow{0}\)

  \(b.\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{FC}-\overrightarrow{EB}=\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{EA}-\overrightarrow{FB}\)

  \(c.\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{FE}=\overrightarrow{CF}-\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{EB}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1