ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.61 trang 44 SBT Hình học 10

Giải bài 1.61 tr 44 SBT Hình học 10

Cho các điểm A'(-4;1), B'(2;4) và C'(2; - 2) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA và AB của tam giác ABC.

a) Tính tọa độ các đỉnh của tam giác ABC;

b) Chứng minh rằng các trọng tâm của các tam giác ABC và A'B'C' trùng nhau.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

a) Ta có:

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {C'A}  = \overrightarrow {A'B'}  \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{x_A} - 2 = 6\\
{y_A} + 2 = 3
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{x_A} = 8\\
{y_A} = 1
\end{array} \right.\\
\overrightarrow {BA'}  = \overrightarrow {C'B'}  \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
 - 4 - {x_B} = 0\\
1 - {y_B} = 6
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{x_B} =  - 4\\
{y_B} =  - 5
\end{array} \right.\\
\overrightarrow {A'C}  = \overrightarrow {C'B'}  \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{x_C} + 4 = 0\\
{y_C} - 1 = 6
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{x_C} =  - 4\\
{y_C} = 7
\end{array} \right.
\end{array}\)

b) Tính tọa độ trọng tâm G, G' của tam giác ABC và A'B'C' ta được G(0;1) và G'(0;1).

Vậy \(G \equiv G'\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.61 trang 44 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hương Lan

  Trên mp Oxy cho A(1;3); B(2;4). 1)tìm toạ độ trọng tâm tam giác OAB

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thanh Truc

  1. Cho ft \(x^2-\left(m+3\right)x+2\left(m+2\right)=0\), m là số thực. Xác định m để ft có 2 nghiệm x1, x2là hai số có giá trị tuyệt đối trị tuyệt đối bằng nhau.

  2. Chứng minh rằng \(\frac{\sin^2x-\cos^2x}{1+2\sin x.\cos x}=\frac{\tan x-1}{\tan x+1}\)

  3. cho tam giác ABC có AB = 6, AC = 7, BC = 8, G là trọng tâm.

  Gọi M,N là hai điểm xác định bởi \(\overrightarrow{AM}=\frac{2}{7}\overrightarrow{AC};\overrightarrow{BN}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}\).Tính độ dài MN.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1