ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.91 trang 49 SBT Hình học 10

Giải bài 1.91 tr 49 SBT Hình học 10

Cho hai điểm A(3; -5), B(1; 7). Chọn khẳng định đúng.

    A. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là (4; 2).

    B. Tọa độ của vectơ AB là (2; -12).

    C. Tọa độ của vectơ AB là (-2; 12).

    D. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là (2; -1).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì nếu A(x1 ; y1), B(x; y2) thì \(\overrightarrow {AB}  = \left( {{x_2} - {x_1};{y_2} - {y_1}} \right)\) và trung điểm \(I\left( {\frac{{{x_1} + {x_2}}}{2};\frac{{{y_1} + {y_2}}}{2}} \right)\). 

Đáp án : C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.91 trang 49 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1