ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.77 trang 46 SBT Hình học 10

Giải bài 1.76 tr 46 SBT Hình học 10

Cho các vectơ có cùng độ dài bằng 5 và cùng phương, hãy chọn khẳng định đúng.

    A. Các vectơ đó phải cùng nằm trên một đường thẳng.

    B. Cộng 10 vectơ đôi một ngược hướng ta được vectơ 0.

    C. Cộng 121 vectơ đó ta được vectơ 0

    D. Cộng 25 vectơ đó ta được vectơ có độ dài là 10.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Tổng hai vectơ đối là \(\overrightarrow 0 \).

Đáp án: B

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.77 trang 46 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Minh Bảo Bảo
  Đề kiểm tra số 2 - Câu 4 (SBT trang 49)

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm \(A\left(1;2\right);B\left(-2;4\right);C\left(2;m\right)\). Hãy tìm m để 3 điểm A, B, C thẳng hàng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Ha Ku
  Đề kiểm tra số 2 - Câu 3 (SBT trang 49)

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ \(\overrightarrow{u}=\left(3;-4\right);\overrightarrow{v}=\left(2;5\right)\)

  a) Tìm tọa độ của vectơ \(\overrightarrow{a}=2\overrightarrow{u}+3\overrightarrow{v}\)

  b) Tìm tọa độ của vectơ \(\overrightarrow{b}=\overrightarrow{u}-\overrightarrow{v}\)

  c) Tìm m sao cho \(\overrightarrow{c}=\left(m;10\right)\) và \(\overrightarrow{v}\) cùng phương

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1